Η Ιαματική Λουτροθεραπεία ως θεραπευτικό μέσο συναντάται από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι και σήμερα, από τον Ιπποκράτη μέχρι τις βέδες της Ινδίας στα σύγχρονα Υδροθεραπευτήρια και τις Λουτροπόλεις ανά το κόσμο.

Θα γνωρίσετε την ιστορία της Ιαματικής λουτροθεραπείας, τις κατηγορίες Ιαματικών θεραπειών, πού μπορεί να πραγματοποιηθεί, πώς υλοποιείτε, με ποιον τρόπο αλλά και ποιος θα σας βοηθήσει να επιλέξετε την εξωτερική ή εσωτερική υδροθεραπεία ανάλογα με τις ανάγκες σας. Πως λειτουργούν τα ιαματικά λουτρά καθώς επίσης τις ενδείξεις και αντενδείξεις, κυρίως όμως το πώς μπορεί ως συμπληρωματική θεραπεία  τα Ιαματικά λουτρά να σας βοηθούν και να σας υποστηρίζουν όπως η λουτροθεραπεία, θαλασσοθεραπεία, εισπνοθεραπεία, λασποθεραπεία, αεροθεραπεία και ηλιοθεραπεία.

Μέσα από την παρουσίαση θα κατανοήσετε και θα γίνει αντιληπτό η δυνατότητα της χρήσης των ιαματικών πόρων και των ευεργετικών συστατικών τους.

Με τις πληροφορίες που θα αναγνώσετε θα αποφευχθούν λανθασμένες εντυπώσεις και προσεγγίσεις που βλέπουμε να γίνονται μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως και τη διαφορά στη στεγνή γνώση που υπάρχει ως προς την σωστή χρήση των πληροφοριών που λαμβάνεται.

Επίσης σημαντικό κομμάτι θα είναι η ανάλυση του ιστορικού και της προσωποποιημένης – εξατομικευμένης ιαματικής θεραπείας που θα λάβει ο κάθε ένας όταν πηγαίνει για ιαματική λουτροθεραπεία.

Θα γνωρίσετε μέρη της Ελλάδας και της Ευρώπης με ιαματικές πηγές που ίσως δεν γνωρίζατε, και τέλος απαντήσεις σε ρωτήματα που μπορεί να έχετε. Παρ ότι η εποχή είναι δύσκολη για αμφίδρομη δια ζώσης συζήτηση, θα μπορέσετε να έχετε άμεση επικοινωνία για πληροφορίες απορίες και οδηγίες για ιαματικά λουτρά κλπ πληροφορίες.