Το Παρελθόν είναι ένα ζωντανό Κειμήλιο γνήσιου θεραπευτικού βιώματος, απαλλαγμένο από το Δόγμα και την νοητική Προκατάληψη του Παρόντος, γιατί φυλάσσεται με Αγάπη στο πέρασμα του Χρόνου μέσα στο ίδιο το Σώμα.

Το Παρελθόν δεν είναι ένα Βάρος που κουβαλάμε. 

Είναι η θεραπευτικη γνώση και παράδοση που μεταφέρουμε βαθιά μέσα μας, στο επίπεδο του γενετικού υλικού, που μας συνδέει απευθείας με  τους προγόνους και τη ρίζα μας. Όλες ανεξαιρέτως οι θεραπευτικές τέχνες στέκονται εξίσου αυτόνομα συνδέονται ωστόσο μεταξύ τους και αναμιγνύονται ωφέλιμα, συνδέοντας μας μέσω της Μνήμης, με τη ζωσα παρακαταθήκη του τόπου που μας γέννησε και μας έθρεψε.

YouTube player