Από την αρχαιότητα ο άνθρωπος μετέφερε και καλλιεργούσε σπόρους για την τροφή του στους τόπους που διέμεινε, καθορίζοντας έτσι την ιδιαίτερη διατροφική του κουλτούρα.

Μόλις δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την καλλιέργεια των σπόρων, ο άνθρωπος στράφηκε προς τη γεωργία. Εγκαταστάθηκε σε σταθερές οικοκοινότητες, αυξήθηκε ο πληθυσμός και έγινε η έναρξη της κοινωνικής ζωής και του ανθρώπινου πολιτισμού.

Μέσα από μία συνεργασία χιλιάδων ετών Θεού-Φύσις και Αγρότη, κάποια καλλιεργούμενα φυτά και είδη προκρίθηκαν και επιλέχθηκαν έναντι άλλων στον συγκεκριμένο χώρο και δημιούργησαν αυτό που ονομάζουμε σήμερα ντόπια σπόρια.

YouTube player