Ενημερώνουμε τους φίλους της Παραδοσιακής Ελληνικής Ιατρικής και όσους έχουν υπογράψει το ψήφισμα για την αναγνώριση της Παραδοσιακής Ελληνικής Ιατρικής, ότι σήμερα 20/9/2022, καταθέσαμε την αίτηση δευτέρου σταδίου (υπενθυμίζουμε ότι στο πρώτο στάδιο είχαμε έγκριση) στο Υπουργείο Πολιτισμού, για την αναγνώριση της Παραδοσιακής Ελληνικής Ιατρικής ως στοιχείο Άυλης Πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας.

Εδώ μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε το κείμενο της αίτησης: