Η Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής χορηγεί 3 υποτροφίες στις 3 καλύτερες εργασίες που θα κατατεθούν στο 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Οι υποτροφίες αφορούν στο Δίπλωμα Παραδοσιακής Ελληνικής Ιατρικής και Ελληνικού Βελονισμού (διετούς διάρκειας).

Έναρξη υποτροφίας: Σεπτέμβριος 2021.
Κατάθεση εργασιών μέχρι 1η Μαρτίου 2021.

Εκ της οργανωτικής επιτροπής
Επικοινωνία: [email protected]