Οι παραδοσιακές χρήσεις των φυτών όπως έχουν φτάσει σε εμάς: ως μια ζωντανή πρακτική που έχει διατηρηθεί, ως ιστορίες κι εφαρμογές που μοιράζονται σε ένα πολιτισμικό πλαίσιο. Θα συζητήσουμε πώς η έρευνα στην ύπαιθρο διαπιστώνει και καταγράφει όλο το φάσμα των όψεων της λαϊκής ιατρικής. Θα μοιραστούμε εφαρμοσμένες πρακτικές από τους ανθρώπους της υπαίθρου, πέρα από καταγραφές και σχετικά βιβλία, διερευνώντας τις παραδοσιακές χρήσεις των βοτάνων ως στοιχείο της παράδοσης που έχει μεταφερθεί σε εμάς μέσω της ίδιας της χρήσης τους.

Μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα συζητήσεων για το συγκεκριμένο άρθρο στο Φόρουμ Παραδοσιακής Ελληνικής Ιατρικής πατώντας εδώ.