Η επιστροφή στα πάτρια εδάφη και η προσαρμογή σε ένα τρόπο ζωής, όπου κάποιος πρέπει να μάθει από την αρχή πως να είναι αυτοσυντηρούμενος, είναι μια δύσκολη υπόθεση για το σύγχρονο δυτικό άνθρωπο που έχει συνηθίσει το σώμα του σε μια εύκολη λύση είτε πρόκειται για την τροφή του, είτε για τη φαρμακευτική του περίθαλψη. 

Με υπομονή και μεράκι και με βοήθεια από ι τους ντόπιους, η προσαρμογή αυτή μπορεί να είναι πιο εύκολη και κάποιος να αντλήσει όλη την ψυχική ενέργεια και γαλήνη που χρειάζεται από τη φύση. 

Η αλλεπάλληλη επαφή με τη φύση και τις λαϊκές παραδόσεις, μπορεί να φέρει στο φως, θεραπευτικές συνταγές και φυτά, όπως η Γκορτσια, με θεαματικά αποτελέσματα για την υγεία του ανθρώπου. 

Η λαϊκή μας παράδοση είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αρχαία ελληνική ιατρική και με άλλες παραδοσιακές  ιατρικές, αφού αποδεικνύεται, πως με πυλώνα την Ιπποκρατική σκέψη, όλες αυτές οι θεραπευτικές κάπου μέσα στο χωρόχρονό είχαν κοινή αφετηρία. 

YouTube player